f www seo rwd =

 

510 641 349

biuro@webster-studio.pl

Projekt OWDA - wsparcie Architektury Dostępnej

Wsparcie Architektury Dostępnej OWDA

Projekt OWDA jest organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i dotyczy wsparcia Architektury Dostępnej dla Osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym postawiliśmy na pełną zgodność z wytycznymi ustawy o dostępności cyfrowej WCAG 2.1 w zakresie AA, tak aby strona była dostępna cyfrowo w maksymalnym stopniu.

Champion Biznesu 2023

Champion Biznesu 2023

Miło nam poinformować iż zostaliśmy nominowani do nagrody gospodarczej Champion Biznesu 2023 za istotny wkład w rozwój gospodarczy, rzetelność oraz inspirowanie do wykorzystywania dobrych praktyk. Równocześnie zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w roli prelegenta na panelu dyskusyjnym "Marketing XXI wieku" w ramach organizowanego 6 czerwca 2024 roku Międzynarodowego Forum Gospodarczego organizowanego przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

Polska Nagroda Jakości 2023

Polska Nagroda Jakości 2023

Z uwagi na wieloletnią współpracę nad serwisowaniem oraz wsparciem technicznym portali polskich instytucji takich jak: Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowa Inspekcja Pracy, Komisja Europejska, Polska Agencja Kosmiczna i inne które obsługujemy, w dniu 3.08.2023 otrzymaliśmy nominację do Polskiej Nagrody Jakości 2023.

Portal Diety NFZ

W dniu 5.07.2022 podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na zaprojektowanie portalu Diety NFZ, wsparcie techniczne przez 24 miesiące oraz rozbudowę. W ramach projektu tworzymy również specjalistyczne przepisy dopasowane do odpowiedniej diety z pomocą dietetyków.

Serwis Mapowy GDDKiA

W dniu 16.09.2020 roku podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na utworzenie serwisu mapowego GDDKiA wraz z hostingiem oraz wsparciem technicznym na okres 24 miesięcy. 

Strony WWW dostępne cyfrowo - WCAG 2.1

Coraz większy nacisk kładzie się na zgodność stron WWW z zasadami dostępności cyfrowej WCAG 2.1. Jest to nie tylko wymóg ustawowy ale przede wszystkim ułatwienie dla użytkowników z ograniczeniami którzy mogą mieć problemy z przeglądaniem stron WWW niedostępnych cyfrowo.

Webster-Studio Sp. z o.o.

Z uwagi na dynamiczny rozwój z dniem 01.03.2019 firma Webster-Studio zmieniła formę prawną - obecnie jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Webster-Studio Sp. z o.o.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z planowanym na 25 maja 2018 roku wejściem w życie nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych postanowiliśmy zmodernizować Politykę Prywatności.

10 lat działalności Webster-Studio !

W dniu 5.05.2018 roku minęło 10 lat od założenia działalności Webster-Studio. W tym czasie nabraliśmy cennego doświadczenia realizując projekty z różnych branż.

Współpracujemy z Polską Agencją Kosmiczną

Rozpoczęliśmy 2 letnią współpracę z Polską Agencją Kosmiczną (PAK) w zakresie usługi utrzymania strony internetowej www.polsa.gov.pl wraz z wykonywaniem bieżących modyfikacji.

Nowy serwer dedykowany

Miło nam poinformować o wprowadzeniu nowej usługi hostingu - do Państwa dyspozycji jest mocny i bezpieczny serwer dedykowany o zwiększonych parametrach firewalla.

Witamy na nowej stronie Webster-Studio !

Po blisko 5 latach działalności wprowadziliśmy zupełnie nową stronę Webster-Studio ! Przez ten czas zmieniło się niemal wszystko: szerokość natywna strony, sposób przeglądania strony góra-dół, wzrost przejrzystości strony, nawigacja, elementy interaktywne.

Google - napraw problemy z obsługą witryny na urządzeniach mobilnych !

Jeżeli nie posiadasz na swojej stronie systemu responsywnego ani wersji mobilnej strony to Twoje wyniki spadną w wyszukiwarce Google ! Dlatego zalecamy jak najszybsze wprowadzenie systemu responsywnego. Pozwoli to nie tylko uniknąć spadków pozycji ale również sprawi, że użytkownicy korzystający z telefonów komórkowych czy tabletów będą mogli bez problemu przeglądać Twoją witrynę.

Strony responsywne

Monitor już dawno przestał być jedynym urządzeniem wyświetlającym informacjie w Internecie. Urządzenia takie jak smartfon czy tablet dają pełną mobilność w wykorzystaniu Internetu stąd ich rosnąca popularność, jednak są znacznie mniejsze niż desktopowe monitory co ogranicza widoczność przeglądanych stron. Z pomocą przychodzi system responsywny.

Pliki Cookies - nowelizacja ustawy

Od 22 marca 2013 roku zgodnie ze zmianą ustawy Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw (art.173), wymagane jest aby właściciele stron internetowych informowali użytkowników o wykorzystywaniu plików Cookies. W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie odpowiedniej informacji o plikach cookies widocznej na stronie internetowej.

Nowy standard - kod QR

W ostatnim czasie coraz częściej można zauważyć charakterystyczy kwadrat na plakatach, wizytówkach i stronach www. Idąc z duchem czasu oraz wychodząc naprzeciw naszym klientom, z dniem dzisiejszym do każdego projektu dołączymy KOD QR ! Kod QR umożliwia błyskawiczne zapisanie danych kontaktowych bez konieczności ich przepisywania. Wystarczy telefon z aparatem.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO – poniżej zawarliśmy informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest firma:

Webster-Studio Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 43,
62-023 Szczytniki
NIP: 7792502487
REGON: 382381799
KRS: 0000768113

Webster-Studio będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem zleconego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Webster-Studio obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Webster-Studio – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Webster-Studio będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celu przygotowania oferty handlowej oraz aktywacji usług,
 2. w celu realizacji zawartej z Webster-Studio umowy bądź złożonego zamówienia na usługi świadczone przez Webster-Studio w szczególności na: budowę systemów informatycznych i stron internetowych, ich aktualizację, rozbudowę, udoskonalenie oraz serwis, pozycjonowanie stron internetowych, hosting, projektowanie grafiki, promocję oraz innych umów, w których są Państwo stroną.
 3. w celu marketingu produktów i usług Webster-Studio za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.


Przetwarzanie przez Webster-Studio pozyskanych od Państwa danych osobowych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.

Przekazanie danych osobowych oraz zawarcie umów z Webster-Studio jest równoznaczne z pozwoleniem na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Webster-Studio tych danych w zakresie określonym w poniższej informacji oraz jest warunkiem świadczenia usług przez Webster-Studio.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Webster-Studio; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny


W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych tj Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas kontaktu mailowego, telefonicznego lub poprzez formularze kontaktowe ze stron Webster-Studio tj. www.webster-studio.pl, www.webster-seo.pl, www.webster-rwd.pl a także ze stron zewnętrznych takich jak www.allegro.pl, www.favore.pl i innych stron poprzez które wysłałeś do nas wiadomość lub podałeś swoje dane w celach kontaktowych dotyczących realizacji usługi.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonej przez nas osoby kontaktowej ze strony Webster-Studio: adres e-mail: michalk@webster-studio.pl / adres pocztowy: Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Jeziorna 43, 62-023 Szczytniki

Zgadzam się